Tietosuojaseloste

TOURIN.FI – SIVUSTO

Tämä tietosuojaseloste (”Tietosuojaseloste”) on laadittu Henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § vaatimusten mukaisesti. Tässä Tietosuojaselosteessa kuvataan www.tourin.fi -sivuston (”Sivusto”) käyttäjille, mitä tietoa käyttäjistä kerätään, mihin tarkoitukseen tietoja käytetään ja millä tavoin tietoja luovutetaan kolmansille tahoille. Sinun on tullut hyväksyä tämä Tietosuojaseloste, mikäli käytät Sivustoa tai muita Tourin Oy:n tarjoamia palveluita (”Palvelut”).

1. Rekisterin nimi

Sivuston käyttäjien tiedoista ylläpidetään asiakasrekisteriä, josta käytetään nimitystä:
tourin.fi -asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Tourin Oy
Y-tunnus: 2614931-3
PL 6
02101 Espoo

3. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

Tourin Oy
PL 6
02101 Espoo

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijainen tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen sekä Palvelun kehittäminen. Tietoja voidaan kerätä myös seuraaviin tarkoituksiin:

 • Palveluiden toimittaminen ja asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, joka voi sisältää muun muassa yhteydenpidon asiakkaaseen (esim. asiakaskirjeet), sekä asiakaskommunikaation ja markkinoinnin kehittämisen (esim. markkinoinnin kohdentaminen)
 • Kolmansien osapuolten kohdennettu markkinointi
 • Palvelun analysointi, mittaaminen ja kehittäminen
 • Väärinkäytösten, lain vastaisen toiminnan ja käyttöehtojen vastaisten toiminnan estäminen tai poistaminen
 • Lakisääteisten tehtävien ja viranomaisten määräysten täyttäminen

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme käyttäjistämme seuraavia tietoja:

 1. A) Tiedot, jotka on annettu meille: Sivustolla julkaistaviin kyselyihin osallistumisen yhteydessä, käyttämällä sivustolla olevaa yhteydenottolomaketta, lähettämällä sivustolla olevia yhteystietoja käyttäen sähköpostia tai antamalla meille Palveluiden toimittamiseen liittyvä toimeksianto sinulta voidaan edellyttää seuraavien tietojen antamista:
 • Nimi
 • Yritys / Organisaatio
 • Tehtävänimike / Ammatti
 • Postiosoite
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero
 • Muuta vapaaehtoisesti luovutettavaa henkilötietoa
 1. B) Tiedot, jotka keräämme Sivuston käytön aikana: Sivustoa käytettäessä voimme kerätä sinusta käyttäjätietoja, johon voi sisältyä muun muassa seuraavat tiedot:
 • Sivuston lokitiedot (esim. navigointi, klikkaukset ja käytetty aika Sivustolla)
 • IP-osoite
 • Käyttämäsi laitteen tai selaimen tiedot

6. Evästeiden ja vastaavien teknologioiden käyttö

Voimme käyttää Sivuston yhteydessä evästeitä (englanniksi cookies) sekä muita ohjelmia ja työkaluja, joiden avulla voimme selvittää millaisesta informaatiosta käyttäjämme ovat kiinnostuneita ja millä tavoilla käyttäjämme käyttävät Sivustoa. Suurin osa selaimista mahdollistaa evästeiden poistamisen ja kieltämisen. Pyydämme kuitenkin huomioimaan, että evästeiden kieltäminen voi estää Sivuston täydellisen käyttämisen. Lisätietoja evästeiden toimintaperiaatteista ja käyttötarkoituksista on tyypillisesti saatavissa esim. selaimesi ohjeista.

7. Tietojen luovutukset ja siirto

Sinun henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille, ellei kyseinen kolmas osapuoli toimita meille palveluita, joiden tehtävänä on Sivuston tai asiakassuhteen ylläpito, kehittäminen tai analysointi tai ellei tietojen luovuttaminen tapahdu toimeksiantosi perusteella. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa kolmansille osapuolille yrityskauppaneuvotteluiden yhteydessä, mikäli vastaanottava osapuoli on sitoutunut pitämään luovutettavan tiedon luottamuksellisena. Ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot luovutetaan edellä mainituille kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa myös yleistä ei-yksilöitävissä olevaa informaatiota Sivuston ja Palveluiden käyttäjistä (esim. käyttäjämäärät; käyttäjien demograafinen jakauma yms.) kolmansille osapuolille.

Meillä on myös oikeus luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille (esim. markkinointitarkoituksiin), mikäli käyttäjä on antanut tietojen luovutukselle suostumuksensa.

Tietoja voidaan luovuttaa Euroopan unionin sisällä sekä maahan tai organisaation, joka takaa tietosuojan suojauksen riittävän tason EU:n tietosuojalainsäädännön, Suomen henkilötietolain sekä EU-komission päätösten mukaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti keräämme tietoa käyttäjistämme heiltä itseltään esim. rekisteröitymisen, sisäänkirjautumisen ja sivuston käytön aikana. Käyttäjätietoa voidaan kerätä tourin.fi -asiakasrekisteriin myös Sivustolla olevien evästeiden, työkalujen ja muiden vastaavien teknologioiden avulla. Voimme myös kerätä tietoa käyttäjistämme yhteistyökumppaneiltamme, mikäli tarkoituksena on esimerkiksi yhteydenpito käyttäjiin markkinointitarkoituksissa tai Sivuston analysointi tai mittaaminen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin tallennetaan tiedot lähtökohtaisesti sähköisesti hyödyntäen standardinomaisia tietosuojakäytäntöjä ja –menetelmiä. Käyttöoikeudet tourin.fi -asiakasrekisteriin on rajattu ainoastaan niille palveluksessamme toimiville henkilöille, joilla on työssään tarve päästä käyttämään rekisteritietoja. Mikäli tietoja säilytetään manuaalisesti paperilla tai tulostetaan paperille, suojataan kyseiset asiakirjat lukitussa tilassa.

10. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Pääsääntöisesti kaikilla käyttäjillä on henkilötietolain mukaan oikeus hakemuksella tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin oikeus turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna tourin.fi -asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Meillä on lisäksi tarvittaessa oikeus edellyttää lisätietoja käyttäjältä tai edellyttää käyttäjältä henkilökohtaista läsnäoloa ja henkilöllisyyden todistamista, mikäli henkilötiedot sisältävät erityisen luottamukselliseksi arvioitua informaatiota.

11. Muut käyttäjän oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sivustolla ja markkinointiviestissä pyritään tarjoamaan käyttäjille riittävät ohjeistukset, joiden avulla itseään koskevien tietojen käsittely voidaan kieltää.